AKO - wcy - POLSKA
 


* Oświadczenie AKO
* Oświadczenie AKO
* Sprzeciw AKO
- Koncert fotorelacja
- Koncert zaproszenie
* "Orzeł i Krzyż"
* Oświadczenie AKO
* Oświadczenie AKO
* Apel po wyborach
* V Koncert Niepodl...
* Apel - ks.Popiełuszko
* W kwestii standardów
* W obronie profesora
* Apel Akad. Kom. Hon.
* Wniosek o powołanie
* Komitet honorowy AD
* Oświadczenie AKO
* Oświadczenie AKO
* Oświadczenie AKO
* Oświadczenie AKO
* Stanowisko AKO
* Zaproszenie od AKO
* Deklaracja pokolenia
* Oświadczenie AKO

* Oświadczenie AKO
* Oświadczenie AKO
* Oświadczenie AKO
* Koncert 11 Listopada
* Oświadczenie AKO
* Oświadczenie AKO
* Oświadczenie AKO
* Medal Przemysła II
* Oświadczenie AKO
* Rekolekcje AKO - 13
* Stanowisko AKO
* O kulturę wypowiedzi
* Oświadczenie AKO
* "Powstali 1863"
* Oświadczenie AKO
* Oświadczenie AKO
* Oświadczenie AKO
* Oświadczenie AKO
* Oświadczenie AKO
* JK z medalem ...
* Oświadczenie AKO
* II Rocznica-Smoleńsk
* Oświadczenie AKO
* Oświadczenie AKO
* Wolność człowieka ...
* Oświadczenie AKO...
* Gratulacje dla AM
* Gratulacje dla JKM
* Stanowisko - godło
* Oświadczenie 11.11
* Koncert 11 Listopada
* AKO popiera PiS
* AKO na Jasnej Górze
* Zasada solidarności ...
* Setka "Arcanów"
* Zagrożenia demokracji
* Naruszanie swobód
* Majowy piknik AKO
* Konstytucja Węgier
* Rekolekcje AKO-wców
* Pierwsza rocznica ...
* Oblicza patriotyzmu
* O stanowisku prok...
* Oświadczenie AKO

* O "nagości króla"
* Akademicy pod prąd

Akademicki Klub Obywatelski
im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu. Upowszechnianie nowoczesnego patriotyzmu to główny cel działania Klubu. Powstanie w końcu stycznia 2011 roku AKO prof. Mikołajczak uznaje za dalszy etap konsolidacji środowiska niepokornych naukowców. Naturalnym kandydatem na patrona stał się tragicznie zmarły prezydent, sam przecież profesor uniwersytecki. - To był zdecydowanie najwybitniejszy prezydent III RP, mąż stanu wolny od skazy myślenia postkolonialnego .

Poznań, 22 lipca 2017r.

LIST OTWARTY DO PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Akademickich Klubów Obywatelskich im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu, Warszawie, Krakowie, Łodzi, Katowicach, Lublinie, Gdańsku i Toruniu w sprawie reformy wymiaru sprawiedliwości w Polsce

Akademickie Kluby Obywatelskie zwracają się do Pana Prezydenta o pilne podpisanie ustaw reformujących polski wymiar sprawiedliwości. Na te reformy społeczeństwo polskie czeka ponad ćwierć wieku. Przyjęte w ustawach rozwiązania prawne dają nadzieję na istotną zmianę funkcjonowania władzy sadowniczej w naszym kraju i równego traktowania wszystkich obywateli, bez względu na status majątkowy i pozycję społeczną. Nie naruszają one w niczym podstawowej zasady państwa prawa, czyli trójpodziału władzy, ponadto są podobne lub analogiczne do rozwiązań funkcjonujących w wielu krajach Unii Europejskiej.

Proponowana reforma sądownictwa stwarza warunki do ostatecznego zerwania z dziedzictwem merytorycznym, organizacyjnym i kadrowym funkcjonującym dotychczas, a będącym bezpośrednią kontynuacją czasów PRL-u. Organizowane przez totalną opozycję protesty przeciwko podejmowanym zmianom, w tym najważniejszy zarzut łamania trójpodziału władzy, nie mają obiektywnego, merytorycznego uzasadnienia. Są natomiast obroną interesu grupowego środowisk, które od czasu okrągłego stołu były beneficjentami pozornego urynkowienia gospodarki Polski. Środowiska te tolerowały aferalny i korupcyjny sposób organizowania życia społecznego i ekonomicznego kraju czerpiąc nienależne profity. Obecnie bojąc się utraty uprzywilejowanej pozycji oraz przejęcia steru rządów przez uczciwych ludzi spoza swojego układu szermują hasłami obrony praworządności i konstytucji. Pozostaje to w całkowitej sprzeczności z brakiem reakcji na liczne afery i przejawy korupcji w życiu gospodarczym i społeczno-politycznym, które jeśli były wykryte, pozostawały bez konsekwencji.

Reforma wymiaru sprawiedliwości jest jednym z najważniejszych i koniecznych elementów uzdrowienia życia narodowego i państwowego w Polsce, a równocześnie stwarza szansę realnego i symbolicznego zerwania z czasami PRL-u.

My, ludzie nauki, skupieni w Akademickich Klubach Obywatelskich z całą mocą popieramy wszelkie działania rządu i Pana Prezydenta prowadzące do naprawy Rzeczypospolitej.

W IMIENIU CZŁONKÓW AKO:

Prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak - Przewodniczący AKO Poznań

Prof. dr hab. Artur Świergiel - Przewodniczący AKO Warszawa

Prof. dr hab. Ryszard Kantor - Przewodniczący AKO Kraków

Prof. dr hab. Michał Seweryński - Przewodniczący AKO Łódź

Prof. dr hab. Jerzy Głuch - Członek Zarządu AKO Gdańsk

Prof. dr hab. Bolesław Pochopień - Przewodniczący AKO Katowice

Prof. dr hab. Waldemar Paruch - Przewodniczący AKO Lublin

Prof. dr hab. Janusz Piszczek - Przewodniczący AKO Toruń

23.07.2017r.
RODAKpress

 
RUCH RODAKÓW : O Ruchu Dolacz i Ty
RODAKpress : Aktualnosci w RR Nasze drogi
COPYRIGHT: RODAKnet